Bộ Công Thương cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, sản xuất thép tiếp tục tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái do tận dụng cơ hội Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép nhằm giảm nhập khẩu, tạo điều cho các đơn vị sản xuất trong nước.

Hơn nữa, hiện nhu cầu xây dựng trong nước khá mạnh, nên lượng thép dài sản xuất và tiêu thụ vẫn giữ được mức khá cao.

Cụ thể, sản lượng sắt thép thô trong 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 468,1 nghìn tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ 2015; lượng thép cán ước đạt 487,8 nghìn tấn, tăng 30,4%; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 397 nghìn tấn, tăng 1,5%.

Nhập khẩu thép các loại trong tháng 10 tăng 15,4% về lượng và 31,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thép các loại tăng 23,7% về lượng và 4,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Công Thương nhận định, trong các tháng cuối năm, thị trường có khả năng đáp ứng được nhu cầu về các sản phẩm thép xây dựng của các doanh nghiệp trong nước, do đó, giá bán sản phẩm thép vẫn được giữ ổn định.

  • Tags:

Tin tức sự kiện khác